Andra Läkemedel Mot Erektil Dysfunktion

Show all products

AVANA® 50MG / 100MG köpa i Sverige OnlineAvanafil Tabletter 50/100 mg

AVANA® Avanafil Tabletter de är ett effektivt läkemedel för behandling av manlig Erektil Dysfunktion . Under sexuell stimulering ökar blodflödet till penis, vilket hjälper till att upprätthålla erektion. Den aktiva komponenten AVANA® tabletter är avanafil, en fosfodiesteras typ 5 (PDE-5) hämmare. Detta läkemedel fungerar upp till 4-6 timmar när det tas oralt, cirka 15 minuter före samlag.

Kliniska studier har bekräftat läkemedlets höga effekt, vilket stimulerar den snabba uppkomsten av ihållande ihållande erektion och främjar snabbt samlag. Innehållet av den aktiva substansen i Avanafil i en tablett är 50 mg eller 100 mg. Att betala snabbt och enkelt på vår hemsida i Sverige är helt enkelt en fråga om att välja kvantitet och dosering av AVANA®. Vid beställning av läkemedlet i bulk online erbjuder vi gratis frakt.

Recension av AVANA®

Beskrivning av AVANA® 50MG

 • Märke: AVANA®-50
 • Sammansättning: Avanafil
 • Dosering: 50 mg
 • Behandling: Erektil Dysfunktion (ED)
 • Ta: 15 minuter före samlag
 • Effekt av läkemedlet: upp till 4-6 timmar

Beskrivning av AVANA® 100MG

 • Märke: AVANA®-100
 • Sammansättning: Avanafil
 • Dosering: 100 mg
 • Behandling: Erektil Dysfunktion (ED)
 • Ta: 15 minuter före samlag
 • Effekt av läkemedlet: upp till 4-6 timmar

Köpa AVANA® i Sverige

AVANA® Tabletter används för att behandla erektil dysfunktion, som är både episodisk och systemisk. AVANA® kan hantera även de allvarligaste överträdelserna, så att män kan återfå glädjen i ett fullvärdigt intimt liv. Det är värt att ta dessa piller i följande fall:

 • Oförmåga att uppnå erektion i närvaro av tillräcklig stimulering och upphetsning;
 • Förekomsten av psykologiska hinder som förhindrar fullständig avkoppling;
 • Lusten att diversifiera det intima livet och uppleva nya känslor;
 • Oförmåga att upprätthålla en full erektion under samlag;
 • Försvagning av styrka på grund av åldersrelaterade förändringar.

Dosering av AVANA® Avanafil tabletter

Dosen av AVANA® tabletter varierar från patient till patient beroende på tolerans och reaktion på den första dosen. Läkemedlet ska tas oralt 15-30 minuter före sexuell aktivitet. Den rekommenderade dosen ska tas en gång om dagen.

 • Standarddosen är 100 mg oavsett måltid.
 • Den initiala dosen är 50 mg oavsett måltid.
 • Dosen kan ökas till 200 mg beroende på effektivitet och individuell tolerans.
 • Den lägsta dosen som används är 50 mg.

Klinisk effekt och säkerhet

AVANA® Avanafil är en stark, mycket selektiv, reversibel PDE-5-hämmare med cGMP-specificitet. Efter lokal frisättning av kväveoxid sker som ett resultat av sexuell stimulering, orsakar inhibering av PDE-5 av avanafil en ökning av koncentrationen av cGMP i penisens cavernösa kroppar. Detta leder till avslappning av släta muskler och blodflöde i penisens vävnader, vilket orsakar erektion. Effekten av avanafil utvecklas inte i frånvaro av sexuell stimulering.

I kliniska studier utvärderades effekten av avanafil på förmågan hos män med erektil dysfunktion att uppnå och upprätthålla en erektion som är tillräcklig för tillfredsställande samlag. Avanafil utvärderades i 4 randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier med parallella grupper som varade upp till 3 månader i den allmänna populationen av patienter med erektil dysfunktion, typ 1 eller 2 diabetes mellitus och erektil dysfunktion och erektil dysfunktion som genomgick bilateral nervsparande radikal prostatektomi. I den fjärde studien studerades verkan av avanafil vid doser på 100 och 200 mg i förhållande till andelen sexuella försök som ledde till framgångsrikt slutförande av samlag. Totalt 1 774 patienter fick avanafil, som användes vid behov i en dos av 50 (en studie), 100 respektive 200 mg (fyra studier). Patienterna rekommenderades att ta en dos avanafil ungefär 30 minuter före sexuell aktivitet. I den fjärde studien ombads patienter att försöka ha samlag ungefär 15 minuter efter att ha tagit dosen för att bedöma uppkomsten av den erektogena effekten av avanafil, som användes i de nödvändiga basdoserna på 100 och 200 mg.

Dessutom inkluderades en undergrupp av patienter i en öppen utökad studie där 493 patienter fick avanafil i minst 6 månader, 153 patienter i minst 12 månader. Initialt var patienterna förskrivna avanafil i en dos av 100 mg, och sedan när som helst under studien kunde de kräva en ökning av dosen till 200 mg eller en minskning av dosen till 50 mg, beroende på det individuella svaret på behandlingen.

I alla studier i grupper som fick någon av de tre doserna avanafil sågs en statistiskt signifikant (jämfört med placebo) förbättring av alla primära effektindikatorer. Dessa skillnader kvarstod under lång tid (enligt studier i den allmänna befolkningen med erektil dysfunktion, hos patienter med diabetes mellitus med erektil dysfunktion och med erektil dysfunktion efter bilateral nervsparande radikal prostatektomi och i en öppen utökad studie).

I den allmänna populationen av patienter med erektil dysfunktion var andelen försök som ledde till framgångsrikt samlag i genomsnitt cirka 47, 58 och 59% vid användning av avanafil i en dos av 50, 100 respektive 200 mg jämfört med cirka 28% av patienterna som fick placebo.

Hos män med typ 1 eller 2 diabetes mellitus var andelen försök som ledde till framgångsrikt samlag i genomsnitt 34 och 40% i grupperna som fick avanafil i en dos av 100 respektive 200 mg jämfört med 21% i gruppen patienter som fick placebo.

Hos män med erektil dysfunktion på grund av bilateral nervsparande radikal prostatektomi var andelen försök som ledde till framgångsrikt samlag i genomsnitt 23 och 26% i grupperna som fick avanafil i en dos av 100 respektive 200 mg jämfört med 9% i gruppen patienter som fick placebo.

I alla grundläggande kliniska studier av avanafil var andelen framgångsrika försök till samlag vid användning av avanafil vid vilken dos som helst högre än i placebogruppen, i alla studerade tidsintervall efter att ha tagit det.

Biverkning:

Som regel har personer som använder AVANA® inte allvarliga biverkningar. Biverkningar orsakade av läkemedlet är:

 • Huvudvärk
 • Yr
 • Flushing
 • Ryggsmärta
 • Nästäppa
 • Kall
 • Illamående
 • Allergisk

Sällan:

 • Nedsatt syn
 • Hörselnedsättning

Försiktighetsåtgärder:

Personer som nyligen har drabbats av hjärtinfarkt, stroke eller livshotande arytmi ska inte ta AVANA® Avanafil tabletter. Dessutom ska det inte användas av personer som tar nitrater för obehag i bröstet eller har okontrollerat högt blodtryck. Alkohol och grapefruktjuice ska inte konsumeras med AVANA® tabletter, eftersom detta kan öka sannolikheten för biverkningar. Innan du tar AVANA® tabletter är det viktigt att prata med din läkare, särskilt om du har några hälsoproblem eller redan tar mediciner.

Vanliga frågor om AVANA® Tabletter:

Hur fungerar AVANA®?

AVANA® tabletter fungerar genom att öka blodflödet till penis under sexuell stimulering, vilket hjälper till att upprätthålla erektion.

Hur man använder  AVANA® three tabletter?

För att få det önskade resultatet ska män ta  AVANA® Tabletten 15-20 minuter före samlagets början. Tabletten sväljs hela utan slipning och tvättas med vatten. Den maximala dagliga dosen är 100 mg avanafil. En enstaka dos kan reduceras till 50 mg av den aktiva substansen.

Vilka är biverkningarna av AVANA®?

Några vanliga biverkningar av AVANA® tabletter inkluderar huvudvärk, rodnad, nästäppa, ryggsmärta och muskelvärk. Sällsynta men allvarliga biverkningar inkluderar hjärtinfarkt, plötslig hörselnedsättning och synförändringar.

Hur snabbt och hur länge fungerar AVANA®-pillen?

AVANA® är det snabbast verkande läkemedlet av alla: det börjar fungera 15 minuter efter intag. Andra fördelar med AVANA® dess verkningsstyrka och nästan fullständig frånvaro av biverkningar. Läkemedlets varaktighet är 6 timmar.

Kan jag dricka alkohol när jag tar AVANA® piller?

Det rekommenderas inte att dricka alkohol när du tar AVANA® tabletter, eftersom det kan öka risken för biverkningar.

Kan AVANA® piller bota erektil dysfunktion?

Trots att AVANA® tabletter inte är ett botemedel mot denna sjukdom, kan de hjälpa till att hantera erektil dysfunktion och öka sexuell aktivitet. För att behandla de bakomliggande orsakerna till erektil dysfunktion är det extremt viktigt att prata med en läkare.